Hledání

Kategorie

Odkazy

Nástroje

TOPlist uloz.to - sdilej snadno datahttp://uloz.to/?partner=346669

Archiv

ZÁKUPY

Cestovní deník

Zdroj: Oficiální stránky města, turistické stránky... Foto: Archiv města, Martin Orság...

ZÁMEK 

Městečko s bohatou historií, významnými historickými a uměleckými památkami, kulturními tradicemi, krásnou přírodou, turistickými cíli, mnoha sportovními, ubytovacími a stravovacími zařízeními leží v lesnaté, k jihu otevřené krajině 7 km severovýchodně od Mimoně a 8 km od České Lípy v nadmořské výšce zhruba 265 - 270 m (nejvyšší bod zákupského katastru byl Kamenický vrch 466 m, nyní ovšem těžbou kamene snížený pod 440 m), nejnižší - soutok Svitavy a Ploučnice pod Brennou 254 m nad mořem). Katastr Zákup vznikl spojením Zákup, Božíkova, Lasvic se Starým a Novým Šidlovem, Brenné, Veselí a Kamenice.

 MÉĎA NA SZ ZÁKUPY

Zákupy vznikly někdy ke konci 13. st. v období kolonizace, kdy se zde usadili jak Češi (Česká Ves), tak Němci (Richinstat). Roku 1315 je uváděn Fridman ze Zákup, který patřil k vladykům ze Smojna, jejichž tvrz stála patrně na místě nynějšího zámku. V 2. pol. 14. st. se zákupské zboží stává majetkem pánů z Vartenberka, kterým patří do 2. pol. století patnáctého. Pravděpodobně v roce 1359 byly Zákupy povýšeny na městečko. Mezi léty 1460 - 90 získali Zákupy Berkové z Dubé.

 POHLED ZE ZAHRADY

Za Zdislava Berky dosáhly Zákupy svého prvního vrcholu - mimo jiné: výstavba zámku, roku 1541 Zákupy povýšeny na město a obdržely městský znak. 1586 císař Rudolf II. potvrdil Zákupům městská práva a dal jim pečeť . V roce 1553, 1599 a 1680 postihl Zákupy mor. V roce 1612 Zákupy koupil Jan Novohradský z Kolovrat a 1632 přešlo panství do rukou knížat Sasko-Lauenburských.

 NÁDVOŘÍ

Za třicetileté války bylo město několikrát drancováno. V létech 1658, 1680 a 1775 zde došlo k povstání poddaných. Roky 1681 až 1685 patřily výstavbě kapucínského kláštera, 1680 - 90 probíhala přestavba zámku a vybudovány barokní terasy v parku. R. 1689 byl ve zdejší panské sklárně utaven první zlatý rubín v Čechách.

POHLED DO ZAHRADY 


Druhého vrcholu dosáhly Zákupy pod vládou vévodkyně toskánské Anny Marie Františky, která učinila Zákupy svým sídlem. Její dvůr zahrnoval 120 dvořanů a osobních služebníků, kromě služebníků nižších a výdaje na chod dvora činily skoro 40 000 zlatých ročně. Vévodkyně dala vybudovat novou část města (tzv. Malá Strana), v roce 1708 vzniklo sousoší Nejsvětější Trojice. Od r. 1753 se Zákupy dostávají do rukou vévodů bavorských.
V roce 1788 začal průmyslový rozvoj Zákup textilkou J. J. Leitenbergera.

 ZE ZAHRADY

Roku 1803 se majitelem panství stal arcivévoda Ferdinand Rakouský.

Roku 1813 byly Zákupy obsazeny francouzským a pak i ruským vojskem. V létech 1818 - 32 byly Zákupy sídelním městem Zákupského vévodství, jež po porážce císaře Napoleona I. bylo zřízeno pro jeho syna Napoleona Františka Karla Josefa, zvaného Orlík, který tu však nikdy nepobýval.

 OETVÍRACÍ DOBA

V polovině 19. st. dochází k rozvoji společenského života a založení řady spolků. Z nich nejvýznamnější byl v roce 1850 zde rytmistrem v. v. Ferdinandem Leitenbergerem založený první dobrovolný hasičský spolek na území habsburské monarchie a střední Evropy.

Roku 1876 mělo město telegraf a v roce 1883 poprvé projel Zákupy vlak. Telefon byl zaveden roku 1909, od roku 1913 měly Zákupy elektřinu a od roku 1929 kino. Po vzniku Československa byla v roce 1919 otevřena česká škola a o čtyři roky později (1923) vznikl při Národní jednotě severočeské český ochotnický spolek.


Hospodářská krize ve 30. létech 20. st. byla i v Zákupech jednou z příčin rostoucího vlivu fašismu. Ve volbách v roce 1935 získali zde henleinovci 73,35% všech hlasů. Po Mnichovu - 9. října 1938 - byly Zákupy obsazeny německým vojskem. Češi se sem vrátili po vítězství v květnu 1945. Většina Němců byla odsunuta.

Další osudy Zákup se podobaly osudům celé země. Nástup totality vedl ke zrušení obou zákupských klášterů a k pronásledování odpůrců komunismu. Po krátkém uvolnění v době Pražského jara i zde nastala tuhá normalizace. Zákupy rostly administrativní cestou. V roce 1960 byly k Zákupům připojeny Lasvice a Šidlov, 1964 Božíkov, 1971 Brenná s Veselím, 1980 Kamenice.

Hlavním zaměstnavatelem byly celá desetiletí Velkovýkrmny, později Státní statek Zákupy.
Od roku 1964 mají Zákupy novou školu.

V létech 1968 – 1991 sídlila v Zákupech sovětská posádka. Devastace materiální, morální, společenská i kulturní byla v Zákupech vidět na každém kroku.

Po sametové revoluci 1989 zahájily Zákupy nový vzestup, který se projevoval především výstavbou a rekonstrukcemi. Tak např. byly zrekonstruovány obytné domy na sídlišti u školy a v Nových Zákupech, zde vybudován dům s pečovatelskou službou a posléze domov důchodců, v létech 2000-2002 byla zrekonstruována škola, ve stejném roce otevřena sportovní hala, v roce

2005 rekonstruovaný víceúčelový stadion. Nelze zapomenout na nové komunikace, nebo na zrekonstruovaný zámecký park i úpravy samotného zámku atd. atd.

V roce 1994 dostalo město městský prapor a v roce 1997 se konal první ročník Zákupských slavností.

Ve městě Zákupy je evidováno 590 adres.
Poštovní směrovací číslo (PSČ) města je: 471 23, 471 52.
Ve městě Zákupy je evidováno 2 709 obyvatel.
Z celkového počtu obyvatel je žen 1 367 a mužů 1 342 (pod 15 let je dívek 258 a chlapců 279).
Ve městě je 1 277 domácností.

turistická známka

mates31 | 06.1.2008, 15:59 | trvalý odkaz

Komentáře:

Autor:
E-mail: WWW:
Obsah příspěvku:

[ANTISPAM] 2+2=  

Běží na blogovacím systému Xicht.cz